U vrijeme eskalacije virusa COVID-19, Dizart je učestvovao u humanitarnoj akciji pokrenutoj od strane CGPdesign Sarajevo. Ideja je bila da se započne proizvodnja zašitnih vizira za medicinske radnike u cijeloj BiH, koji bi se u sklopu te akcije dijelili potpuno besplatno. Izrada vizira da vršila pomocu PETG folije i 3D printanih dijelova. 

Dizart se odmah odazvao na poziv te na korištenje dao sve svoje prostorije i printere. Na ovaj poziv odazvalo se mnogo firmi iz Bih te smo zajedničkim snagama uspjeli podijeliti veliki broj vizira po cijeloj BiH.

Firme koje su učestvovale u akciji pokrenutoj od strane CGPdesign team : Mašinski fakultet Sarajevo, 3D Republika, Make3D, Alim, A2B, Bihart souvenirs shop, Neon Hearth doo, MojSan, Neno doo, AluKoenigStahl BiH, Gong, Oxygen d.o.o., Akademija Likovnih Umjetnosti, Ultimaker, BEMA BA d.o.o., BAPAS consulting, Fortuna digital, ULTIREX, Udruženje ‘Život sa Down sindromom FBiH’, Green Energy Solution doo, SNEA doo. 5th DIMENSION doo, HAS Robotics, Auto-Projekt Nadogradnje, Save The Children, Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo, Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija dizajna i multimedije Ilidža 

Pored pomenutih firmi ovoj akciji pridružio se veliki broj studenata, srednjoškolaca i svi oni koji su imali printere u svojim kućama i na taj način dali svoj doprinos ovoj akciji.