Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada - MOR, broj02/03-11-6972/22 o implementaciji Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenihna tržište rada“, partner na Projektu Dizart d.o.o. – Edukativna...

read more