Centar za edukaciju “DIZART”, objavljuje

TRINAESTI JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

I. Uvod
Centar za edukaciju “DIZART” je upisan u Registar organizatora obrazovanja odraslih Kantona
Sarajevo i realizuje Program stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim
mašinama u oblasti drvne i metalske industrije.

II. Predmet Javnog poziva
Centar za edukaciju “DIZART” poziva zainteresovana nezaposlena lica koja imaju potrebu za obukom
za sticanje novih vještina i sposobnosti za rad i programiranje na CNC i laserskim mašinama da se
prijave za pohađanje Programa stručnog usavršavanja u datoj oblasti. Nastavni plan i program
implementirat će kompetentna lica koja imaju dugogodišnje radno iskustvo u ovoj oblasti u
savremeno opremljenim edukativnim kapacitetima sa fokusom na sticanje praktičnog znanja. Stručno
usavršavanje ima za cilj povećati mogučnosti za zapošljavanje nezaposlenih lica unapređenjem
njihovih kompetencija i sposobnosti, odnosno obezbijediti kvalifikovanu radnu snagu prema tekućim
potrebama tržišta rada u sektoru drvne i metalske industrije.

III. Ciljna grupa
Na Javni poziv se mogu prijaviti nezaposlena lica registrovana u evidenciji JU Služba za zapošljavanje
Kantona Sarajevo – Biro Novi Grad Sarajevo koja minimalno imaju formalno srednje obrazovanje, a
prednost imaju tehnička zanimanja (mašinski tehničar i srodna zanimanja). Program podrazumijeva
obuku grupe od 5 lica po jednom ciklusu.

IV. Lokacija i vremenski okvir trajanja stručnog usavršavanja
Program stručnog usavršavanja će se realizovati u kapacitetima Centra za edukaciju DIZART na
adresi Halilovići br. 45, poslovni objekat broj 21. u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet
Zajko u trajanju od tri mjeseca, odnosno 150 sati.

V. Finansijski okvir i potrebna dokumentacija
Stručno usavršavanje po ovom Javnom pozivu za krajnje korisnike, tačnije nezaposlena lica koja se
nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je besplatno.
Uz prijavni obrazac, potrebno je dostaviti sljedeće:
– Svjedočanstvo/Diploma
– Uvjerenje sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
– CV sa slikom i opisom poslova koje ste do sada obavljali

VI. Način i rok za prijavu
Prijave po ovom Javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom dostaviti mailom na dizart.sa@gmail.com, do 22.11.2021. godine. Centar za edukaciju “DIZART” zadržava pravo produženja roka za prijavu po Javnom pozivu uz aktivno posredovanje JU Služba za zapošljavanje KS u cilju obezbjeđenja potrebnog broja prijava.

VII. Dodatne informacije
Kandidati koji zadovoljavaju kriterije ovog Javnog poziva će biti obaviješteni isključivo mailom o terminu usmenog razgovora. Za sve dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva možete se obratiti Organizatoru obrazovanja – Centar za edukaciju DIZART putem maila dizart.sa@gmail.com

Preuzmite ovdje:

Obrazac za prijavu